نسخه‌های مختلفی برای تقویت قوه شناختی با تحرک و فعالیت جسمانی وجود دارد. برخی سه روز در هفته ورزش کردن را برای مغز مفید می دانند و برخی از بیست دقیقه فعالیت فشرده حرف می‌زنند. اما به تازگی ثابت شده است که با تنها ۱۰ دقیقه فعالیت می‌توانید ورزش خوبی به مغزتان بدهید و عملکرد آن را برای انجام تکالیف ذهنی بالا ببرید.