رسانه فاکتوری – برای نخستین بار، پروژه شاهنامه خوانی «آواز پارسی» ناظری‌ها به سرزمین فردوسی می‌رود.

به گزارش رسانه فاکتوری، پس از تور موفق و پر مخاطب «ناگفته»، این بار پروژه عظیم شاهنامه خوانی «آواز پارسی، افسانه و مهر» حافظ و شهرام ناظری، نخستین اجرای خود را ششم مرداد ماه، از سرزمین فردوسی بزرگ، استان خراسان رضوی در شهر قوچان، آغاز می‌کند.
پس از لغو مداوم کنسرت‌ها در استان خراسان، این بار با حمایت مسئولان فرهنگ دوست شهر قوچان، کنسرت «آواز پارسی» شهرام و حافظ ناظری، در این شهر برگزار خواهد شد و این کنسرت اولین اجرای ناظری‌ها پس از سال ها، در خطه‌ی خراسان محسوب می‌شود.

بنا به گفته حافظ ناظری، علاوه بر اجرای شاهنامه فردوسی، یک قطعه کُردی نیز به عفاکتورین رویداد ویژه کنسرت افتتاحیه «آواز پارسی» در قوچان، اجرا خواهد شد.

کنسرت «آواز پارسی، افسانه و مهر» ناظری ها، با هدف حفظ آواز ایرانی، به دور از الحان عربى، ششم مرداد ماه، در شهر قوچان، سالن ورزشی کارگران، در دو سانس ١٨:٣٠ و ٢١:٣٠ برگزار می‌شود.

اجرایی بعدی پروژه آواز پارسی استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری، در شهر تهران، تالار بزرگ وزارت کشور، از تاریخ دهم تا سیزدهم مرداد ماه است و تاریخ تمدیدهای آینده این کنسرت به زودی اعلام خواهد شد.