صحبت از اینکه کم خوابی تا چه می‌تواند به جسم ما آسیب برساند حرف جدیدی نیست؛ ولی تأثیر کم خوابی در ابتلا انسان به بیماری‌های و اختلالات روانی امری است که به تازگی مورد تأکید قرار گرفته است.