کمتر کسی است که از رابطه خاص پدران و دختران چیزی نشنیده باشد، رابطه ای که همیشه صحبت از صمیمت و دل بستگی آن بوده است. با وجود همه این حرف‌ها به نظر می‌رسد، این رابطه سویه دیگری هم دارد که چندان خوشایند نیست.