ایران‌خودرو لیست قیمت فروش نقدی آبان‌ماه محصولات خود را ارائه کرد.