زمین لرزه دقایقی بعد از نیمه شب یکشنبه بخش هایی از استانهای فارس و بوشهر را لرزاند این زمین لرزه در شیراز هم احساس شد.

مرکز این زلزله حوالی بالاده و در ۵۲ کیلومتری شیراز گزارش شده است.

این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری عمق زمین رخ داد.

انتهای پیام