شاید بسیاری از رسانه های جهان که سرگرم زخارف دنیا شده اند از این اجتماع عظیم نور چشم پوشیده و از انعکاس شکوه و زیبایی های شگفت انگیز و سخاوت معجره آسای آن خود را محروم کرده باشند،  اما بی تردید شبکه ی دلهای تنیده با معنویت و فلسفه حسین (ع) ، سلطه رسانه های مسلط را در هم تنیده و پژواک خود را به جهان ساطع می سازد و از این رو دیر نیست که موکب های حسینی از درب هر خانه ای که مسکن شیفتگان حسین (ع) است آغاز شود و هر اربعین رودخانه ی پیوسته ای از نور و عشق، سرزمین های دور و نزدیک را در برگیرد.

متن کامل یادداشت به این شرح است:

بسمه تعالی

اخبار راهپیمایی شگفت انگیز اربعین حسینی دلهای یکایک مومنان را ستانده است. جمعیتی عظیم، فوج فج به زیارت ثارالله وارد شده و به عینه مشاهده می کنند، خداوند چگونه به خونخواهی کسی برخاست که  تنها  کشته شد.

اربعین از ایام الله است. عراق جدید و ایران عزیز و بیداری شیعیان و نقش رسانه ها همه هست، اما آنچه اربعین را اربعین ساخته است مشیت الهی و انقلابی است که خداوند به خونخواهی حسین (ع) در دلها ایجاد کرده است. ایام الله روزی است که سلطنت خدا، عظمت خدا و دست خدا آشکارتر و متفاوت تر از همیشه خود را نمایان می سازد.

اگر رمضان مهمانی خداست، اگر حج مهمانی خداست، اربعین هم مهمانی خداست و میزبان زائران حسین (ع)، خداوند است. و چه مهمانی باشکوه و پر مسمی و با معنویتی است مهمانی خدا. همان مهمانی که پیامبر اعظم (ع)، علی مرتضی (ع)، فاطمه زهرا (س) و یکایک اهل بیت علیهم السلام همه حاضر و ناظرند و حسین (ع) را اشاره می کنند.

شاید مردم شناسان و جامعه شناسان از فهم ابعاد و ماهیت روابط حاکم بر این  «فرا ابر رخداد» درمانده باشند، ،شاید رسانه های جهان که سرگرم زخارف دنیا شده اند از این اجتماع عظیم نور چشم پوشیده و از انعکاس شکوه و زیبایی های شگفت انگیز و سخاوت معجره آسای آن خود را محروم کرده باشند،  اما بی تردید شبکه ی دلهای تنیده با معنویت و فلسفه حسین (ع) ، سلطه رسانه های مسلط را در هم تنیده و پژواک خود را به جهان ساطع می سازد و از این رو دیر نیست که موکب های حسینی از درب هر خانه ای که مسکن شیفتگان حسین (ع) است آغاز شود و هر اربعین رودخانه ی پیوسته ای از نور و عشق، سرزمین های دور و نزدیک را در برگیرد.

اربعین جنگ احزاب نیست که صلح انسانیت است و جهان فرصتی یافته تا در پی قرون متمادی محرومیت و غفلت،  به زیارت حسین (ع) نائل شود. و اربعین همان رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است.

ابوالفضل فاتح

پنج شنبه ۱۸ آبان ۹۶

مصادف با اربعین حسینی