اگر دوست دارید قلب سالم و طول عمر بیشتر داشته باشید بهتر است نگرش خود را نسبت به کارهایی مثل جارو کشیدن یا تمیز کردن کف خانه تغییر دهید. هر دو این کارها برای جسم و روحتان مفید هستند!