معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گیلان، گفت: زنی ۴۰ ساله در رضوانشهر دو فرزند ۱۰ ساله و ۵ ماهه خود را از طبقه پنجم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد و سپس خود را کشت.