مرد جوانی که ادعا می کرد در دنیای مجازی زندگی می کند به روش نامناسبی وارد مترو شد، از همان لحظه فیلمبرداری های مسافران دیگر آغاز شد اما ماموران تلاش کردند تا هر چه سریعتر به این جنجال پایان دهند.