حسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به وضعیت کنونی طرح ترافیک تهران گفت: ترافیک اصلی در حال حاضر ۳۲ کیلومتر را در برمی گیرد که جمعیت ساکن آن ۵۶۳ هزار و ۴۰۶ نفر هستند و ۱۲۵ معبر ورودی دارد که حجم متوسط ورود خودروها در سال ۹۶ به این محدوده ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. همچنین در طرح زوج و فرد که محدوده آن ۸۸.۵ کیلومتر است یک میلیون و ۷۹۶ هزار و ۴۰۲ نفر را شامل می شود که حجم ورودی خودرو به محدوده زوج و فرد ۴۹۵ هزار خودرو است.

مساحت طرح ترافیک تغییری نکرده است

قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک با تأکید بر اینکه مساحت طرح ترافیک تغییری نکرده است، افزود: طرح اصلی در طرح جدید، منطقه سبز و منطقه زوج و فرد، بخش آبی نامگذاری شده است. در طرح جدید چند شاخص عمده از جمله مدیریت تردد و زمان تردد و کنترل میزان آلایندگی، مدیریت قیمت گذاری و مدیریت استفاده از خودرو در نظر گرفته شده است.

فرمول محاسبه عوارض یک روز تردد در سطح شهر

افندی زاده در ادامه با اشاره به فرمول میزان هزینه عوارض یک روز تردد در محدوده طرح ترافیک تصریح کرد: 

A (نرخ پایه) × I(موقعیت مکانی) ×T(زمان) ×E (آلایندگی) ×P(پرداخت) ×M(مدیریت تقاضا و کاهش آلایندگی) × V (ضریب ویژه) است که ضرایبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در محدوده سبز ضریب ۱.۵ در محدوده زوج و فرد نیست و اگر کسی از ۶:۳۰ صبح تا ۱۰ صبح به محدوده وارد شود و قبل از ساعت ۴ صبح از محدوده خارج شود ضریب یک به آن تعلق می گیرد اگر از ساعت ۱۰ تا ۴ بعد ازظهر در محدوده باشد ضریب به یک و اگر از ساعت ۱۰ وارد شود و قبل از ساعت ۱۶ از محدوده خارج شود ضریب نیم و اگر از ساعت ۶:۳۰ صبح و بعد از ساعت ۱۶ در محدوده باشد ضریب ۱.۵ به آن تعلق می گیرد. در این نرخ گذاری در ضریب آلایندگی خودروهای برقی و هیبریدی و آنهایی که دارای معاینه فنی برتر هستند ضریب ۰.۸ دارند.

وی افزود: در خصوص ضریب زمان پرداخت اگر خودروها عوارض را به صورت پیش پرداخت بپردازند ضریب ۰.۸ پرداخت تا ۲۴ ساعت بعد ۰.۹ و عدم پرداخت ضریب ۱ می باشد. در روزهای ناسالم نیز حضور در محدوده زوج و فرد شامل ضریب ۱.۵ خواهد بود.

کف و حداکثر عوارض پرداختی

در ادامه افندی زاده با بیان اینکه ساکنان مناطق طرح ترافیک اگر قبل از ۸.۵ از منطقه خارج شوند نیاز به پرداخت عوارض ندارند، گفت: اگر نرخ پایه را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم که نرخ پیشنهادی ماست و هنوز در هیچ نهادی مصوب نشده و تمام ضرایب پائین را داشته باشند برای حضور در هر روز ۹۶۰۰ تومان پرداخت می شود و در حداکثر ضرایب این رقم ۳۶ هزار تومان است. در محدوده زوج و فرد نیز کف قیمت روزانه ۳۲۰۰ تومان و سقف قیمت ۱۲ هزار تومان است.

افزایش دوربین های خروجی محدوده طرح ترافیک

وی همچنین از افزایش دوربین های خروجی محدوده طرح ترافیک خبر داد و گفت: برخی معابر که در محدوده طرح ترافیک قرار دارند، دوربین خروجی نداشتند که به زودی مناقصه ای برگزار و تمام خروجی ها مجهز به دوربین می شوند. همچنین برای ساکنانی که در محدوده طرح ترافیک زندگی می کنند نیز سامانه ای برای ثبت مشخصات ملک و راستی آزمایی ایجاد می شود تا توسط دوربین های خروجی قبل از ساعت ۸:۳۰  پلاک آن ها ثبت نشود.

پورسید آقایی در ادامه  در خصوص میزان اعتبارات لازم برای تجهیز سیستم ثبت هوشمند تخلفات گفت: برخی کارها ریزه کاری های اجرایی است و ما ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش دوربین های نظارتی به شرکت کنترل ترافیک پرداخت کرده ایم.

روزهای آلوده همه باید جریمه بپردازند

پورسیدآقایی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه اگر کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد آرم روزانه به فروش نرسد، در این روز تکلیف خودروهای مدیران دولتی، مردمی که باید به سر کارهای خود بروند، حتی مدیران شهری چه خواهد شد، گفت: در پرداخت عوارض برای هیچ فردی و هیچ مقامی چه مدیران شهری و چه دولتی تفاوتی قائل نشدیم و هر کسی که بخواهد وارد محدوده شود باید جریمه اش را بپردازد، من و دیگری ندارد. البته کل این روزها در سال ۵ تا ۷ روز است و نمی توان باعث استثناء در طرح جدید شود.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در انتها افزود: پیش بینی می شود که در ماه های ابتدایی تقاضا در محدوده طرح ترافیک افزایش پیدا کند اما آغاز اجرای آن ۱۵ فروردین است و خوشبختانه ما در نیمه نخست سال مشکل ترافیک و آلودگی هوا نداریم و اجرای این طرح نمی تواند بار ترافیکی شدیدی بر پایتخت تحمیل کند.