شرکت پیشگامام نیز در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( FUP ) کلیه تعرفه‌های اینترنت خود را منصفانه کرد.