امیر تتلو با نوشتن تحلیلی از از فیلم «برادرم خسرو» گفت: بیماری‌ای هست به اسم شیدایی به من می گفتن این بیماری را داری. این بیماری را کسانی دارند که فکر می کنند تو داری. کاری می کنند طرف دیوونه شه.

به گزارش رسانه فاکتوری، امیر تتلو در یادداشتی با تحلیل فیلم برادرم خسرو نوشت:

میگن یه بیماری ای هست به اسم شیدایی!! به من می گفتن تو این بیماری رو داری! رفتم راجع بهش تحقیق کردم دیدم این بیماری رو اونایی دارن که فکر میکنن تو داری!! یعنی این بیماری دورو وریای اون آدمه نه خودش!!

کاری کردن طرف دیوونه شه!! برین راجع بهش تحقیق کنید, باز تهش به حرف من می رسین…!

اگرم حوصله نداشتین تحقیق کنید فیلم برادرم خسرو رو ببینید کامل متوجه می شید!