تغییر چشمگیر در تویوتا لندکروزر پرادو جدید علیرغم کاهش قیمت به تجهیزات ایمینی بیش‌تر و برخی اصلاحات متمرکز بر آفرود مجهز شده است.